Prin noile obiective ale pilonului Planetă, ne propune să lucrăm la reducerea impactului asupra mediului înconjurător, simultan cu dezvoltarea businessului și cu calibrarea necesară pentru a întâmpina nevoile lumii aflate într-o continuă schimbare în materie de resurse naturale, produse alimentare și băuturi.


Context global
Susținerea unei relații mai sănătoase între oameni și alimente include și protejarea mediului înconjurător și identificarea modalităților sustenabile de a produce mai multe alimente. 

PepsiCo depinde de disponibilitatea resurselor naturale necesare pentru a face produsele noastre. Agricultura folosește majoritatea apei dulci în timp ce rezervele acesteia devin din ce în ce mai limitate. Cum populația globului crește, cererea pentru apă și energie va crește de asemenea. În cazul în care societatea continuă să facă lucrurile așa cum s-a obișnuit până acum, organizațiile globale se așteaptă ca emisiile de gaze de seră să crească în următorii ani, accelerând schimbările climatice și punând în pericol culturile agricole. Pe lângă aceste probleme de mediu complexe, se așteaptă ca până în 2025, pentru a întâmpina cererea crescândă de alimente, societatea să fie nevoită fie să crească producția de alimente cu 70%, fie să reducă drastic alimentele care sunt irosite sau aruncate. 

În contextul acestor probleme urgente și a implicațiilor asupra sănătații la nivel social și asupra afacerii noastre, PepsiCo va suplimenta eforturile în protejarea și conservarea resurselor naturale. 

Progresul nostru
De ani, ne-am concentrate pe găsirea unor modalități de reducere a amprentei noastre asupra apei, ambalajelor, deșeurilor, energiei și agriculturii – domenii care sunt deosebit de importante pentru afacerea noastră și unde putem avea un impact cât mai mare. Ne-am aflat printre primele companii globale care au recunoscut public apa ca un drept fundamental al omului și am fost onorați de Premiul Industry Water pe care ni l-a oferit Institutul Internațional al Apei – Stockholm pentru administrarea apei.

În timp ce am avansat în crearea unui design de ambalaj care să fie net sustenabil, am sprijinit și infrastructura de redresare publică și reciclare, colaborarea intersectorială și comportamentul consumatorului în efortul de a evita producerea mai multe deșeuri de ambalaje sau poluarea oceanelor. 

Activitatea noastră istorică în domeniul energetic s-a focalizat pe eforturile din operațiunile noastre, pe baza cărora ne vom extinde în anii următori ca parte a unui plan privind problema emisiilor gazelor de seră. Similar, intenționăm să extindem bune practice în agricultura sustenabilă aflată în evoluție, folosind ceea ce deja am învățat prin implicarea a 28.000 cultivatori din lanțul nostru aprovizionare. 

Gestionarea interdependențelor dintre problemele complexe de mediu este crucială, dar asigură și buna desfășurare a businessului. Inițiativele de reducere ale utilizării apei, energiei, ale folosirii ambalajelor și deșeurilor au economisit 600 milioane de dolari în perioada 2010 – 2015. 

Cel mai recent, în 2015, ne-am atins și chiar am întrecut obiectivul de eficientizare a consumului de apă, făcând posibil pentru 9 milioane de oameni accesul la apă potabilă prin Fundația PepsiCo și partenerii săi, încă din 2006. De asemenea, am realizat progrese și în decuplarea creșterii volumului de producție față de emisiile de gaze de seră. Inițiativa noastră privind Agricultura Sustenabilă a fost dezvoltată semnificativ și am redus cu peste 100 milioane de livre de ambalaje din piață în 2015 comparativ cu anul precedent, reducând astfel și cantitatea de deșeuri pe care o trimitem la gropile de gunoi. 

Răsfoiți Raportul 2015 și Agenda 2015 dacă vreți să aflați mai multe despre progresele noastre în fiecare din această arie. 

În viitor
După cum veți vedea în Agenda 2025, vom continua să ne extindem eforturile de administrare a mediului asupra mai multor membri ai lanțului de aprovizionare și comunitățile în care lucrăm, continuând să îmbunătățim eficiența operațiunilor de manufacturare. Dimensiunea, influența, resursele și relațiile pe care le construim, corelate cu simțul de responsabilitate pentru a face o diferență reprezintă o oportunitate considerabilă pentru a stimula și a sprijini practici mai sustenable în anii următori. 

Schimbarea ecuației actuale ale mediului înconjurător va necesita mai mult efort din partea mai multor entități. Vom colabora cu terți pentru a atinge obiectivele pilonului Planetă, contribuind totodată la cadrele legale globale precum este Înțelegerea privind Clima de la Paris și Obiectivele de Dezvoltare Sustenabile pentru 2030 ale Națiunilor Unite.
Back to top